Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2019

Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom
Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II viaDagarhen Dagarhen

October 02 2019

September 19 2019

7879 e8a5 500
Reposted fromthetemple thetemple viaimasadclown imasadclown
2459 d401 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimasadclown imasadclown
6808 fdf1 500

September 17 2019

8234 ccd7 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viasiostrzyca siostrzyca
6808 fdf1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
1547 2b69 500
Reposted fromolbaria olbaria viamysweetheartt mysweetheartt

July 17 2019

2148 1f6d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawonderfulnature wonderfulnature

July 15 2019

July 02 2019

9812 bee9
Reposted frombearded bearded viasoko soko

June 15 2019

8962 fae8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabesomeoneelse besomeoneelse

May 29 2019

7109 1188
Reposted fromkarahippie karahippie viabelieve17 believe17

May 28 2019

8417 6a39 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viakrajes1993 krajes1993

May 20 2019

Poszliśmy 
na plac szkolny: ja i ten chłopiec,
którego imię i twarz

wypadły mi z pamięci. Chcieliśmy sprawdzić
zasięg ludzkiego głosu;
on miał krzyczeć z całej siły,

ja miałem podnieść rękę
na znak, że dźwięk pokonał
dzielący nas dystans.

Zawołał z drugiej strony parku - podniosłem rękę.
Poszedł dalej,
na koniec drogi,

koło wzgórza,
minął tabliczkę z nazwą Fretwell's Farm - 
krzyczał, a ja za każdym razem podnosiłem rękę.

Opuścił miasto i nagle był od dwudziestu lat martwy,
z przestrzelonym podniebieniem
w północnej Australii.

Chłopcze, którego twarzy i imienia nie pamiętam,
możesz przestać krzyczeć, i tak wciąż cię słyszę.

— Simon Armitage - "Krzyk"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo

May 18 2019

7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viawszystkodupa wszystkodupa

May 08 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...