Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

2148 1f6d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawonderfulnature wonderfulnature

July 15 2019

July 02 2019

9812 bee9
Reposted frombearded bearded viasoko soko

June 15 2019

8962 fae8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabesomeoneelse besomeoneelse

May 29 2019

7109 1188
Reposted fromkarahippie karahippie viabelieve17 believe17

May 28 2019

8417 6a39 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viakrajes1993 krajes1993

May 20 2019

Poszliśmy 
na plac szkolny: ja i ten chłopiec,
którego imię i twarz

wypadły mi z pamięci. Chcieliśmy sprawdzić
zasięg ludzkiego głosu;
on miał krzyczeć z całej siły,

ja miałem podnieść rękę
na znak, że dźwięk pokonał
dzielący nas dystans.

Zawołał z drugiej strony parku - podniosłem rękę.
Poszedł dalej,
na koniec drogi,

koło wzgórza,
minął tabliczkę z nazwą Fretwell's Farm - 
krzyczał, a ja za każdym razem podnosiłem rękę.

Opuścił miasto i nagle był od dwudziestu lat martwy,
z przestrzelonym podniebieniem
w północnej Australii.

Chłopcze, którego twarzy i imienia nie pamiętam,
możesz przestać krzyczeć, i tak wciąż cię słyszę.

— Simon Armitage - "Krzyk"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo

May 18 2019

7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viawszystkodupa wszystkodupa

May 08 2019

April 27 2019

Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax vialonelypassenger lonelypassenger

February 20 2019

5446 7f28 500
Reposted from4777727772 4777727772 viateijakool teijakool
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted from1923 1923 vialiliowadusza liliowadusza

February 13 2019

February 06 2019

7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapachsiana zapachsiana

August 18 2018

... nie istnieje i nie może istnieć żaden taki system etyczny, żaden uniwersalny, spójny wzorzec zachowania, mniej lub bardziej rozwinięty zbiór przykazań... których stosowanie gwarantowałoby człowiekowi pewność słusznego wyboru. Zawsze, prędzej czy później, ale zazwyczaj naprawdę szybko - zawsze stajesz w sytuacji, do której system się nie stosuje, albo też daje sprzeczne zalecenia.
— Jacek Dukaj
Reposted fromultraviolet ultraviolet viagregorczykm gregorczykm

August 17 2018

August 16 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl