Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk

February 06 2018

1342 6606 500
Reposted frommoai moai

February 04 2018

7698 9ef8 500
Przez życie trzeba przejść z godnym przymrużeniem oka, dając tym samym świadectwo nieznanemu stwórcy, że poznaliśmy się na kapitalnym żarcie, jaki uczynił, powołując nas na ten świat.
— S.J. Lec

January 30 2018

1572 0fc6

January 23 2018

2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakatastrofo katastrofo
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viapalelady palelady
Reposted fromvith vith viasatyrlane satyrlane
Są takie marzenia, których ujawnienie, przekreśla szansę ich realizacji...
— Maryiczary "W klatce mojej głowy"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamuerte muerte
Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Stowarzyszenie umarłych poetów
Reposted fromdontbemad dontbemad viamuerte muerte
0690 130c 500
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viamuerte muerte
5876 087d
Reposted fromdivi divi viamatuss matuss

November 10 2017

- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viapozakontrola pozakontrola
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viamcawesome mcawesome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl