Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viaPicki91 Picki91
9621 f804 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
1962 0e87 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaPicki91 Picki91

June 13 2018

June 12 2018

Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
Reposted fromFlau Flau viaRozen Rozen

June 09 2018

Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaelentarie elentarie
8355 40b5 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaazazel azazel

June 06 2018

Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk

June 04 2018

4480 f765 500
Reposted fromipo ipo viaMezame Mezame

June 02 2018

Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść – przeciwieństwem miłości jest obojętność.
— ks. Piotr Pawlukiewicz

May 26 2018

1655 0a5f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaKawaiiNamida KawaiiNamida
9129 bee0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy (...) 

— Agnieszka Osiecka

May 25 2018

The French Pyrenees
9620 7f46 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl